Dode hoek

Het wekelijkse gedicht, dat hier wat later is geplaatst dan te doen gebruikelijk is, werd geschreven door de afgelopen week op 59-jarige leeftijd overleden Amsterdamse dichter F. Starik. Het is getiteld “Dode hoek” en mag beschouwd worden als een eerbewijs aan hem:

Mensen die je kent, mensen
die je best had kunnen kennen.
Een mevrouw die op een schoolplein stond
om haar kinderen weg te brengen, op te halen,
net als jij daar wachtte, soms met iemand sprak
maar meestal in gedachten – een gezicht
dat je als je het ergens anders tegenkwam
in verwarring bracht.

Zoals je winkeliers
alleen maar in hun winkel snapt.
Daarbuiten klopt iets niet.

Een gezicht dat jaren later
zomaar ergens op een fietspad fietst,
je was het jaren kwijt,
je weet het weer,
hebt bijna spijt.

Advertenties
Geplaatst in Gedichten | Tags: , | Een reactie plaatsen

John Mayer

Natuurlijk kende ik hem al wat langer door zijn hitsingles “Daughters” en “Half of my heart”, die op een of andere manier toch nog onvoldoende aanleiding voor mij vormden om mij meer in zijn oeuvre te verdiepen dan wel om hem verder op de voet te volgen. Ik was hem niet vergeten, maar wel wat uit het oog verloren. Tot ik een week of twee geleden zijn stemgeluid weer hoorde. Eerst op de achtergrond, maar zo toch al prominent genoeg aanwezig om mijn aandacht te trekken en er vervolgens meer volume aan te geven. Waarna er geen ontkomen aan John Mayer was en hij mij in zijn greep heeft gekregen met zijn songs, zijn teksten en zijn muziek, waarvan de kwaliteit in alle opzichten afdruipt. Zodat de vraag gerechtvaardigd is wat hem niet tot een fenomeen, een icoon van deze tijd maakt? Want kom zijn gelijke nog maar eens tegen, iemand die op hetzelfde niveau zingt, musiceert, briljant gitarist is, ook een componist van formaat blijkt en verder nog een teksten schrijft als waren het gedichten.

En vergeet dan niet dat zijn optredens uniek in hun soort zijn. Is het dan teveel gezegd om John Mayer een fenomeen te noemen die vergelijkbaar is met Prince, zij het dat hij een compleet ander genre in de popmuziek vertegenwoordigt. Met ook weer overwegend Amerikaanse accenten en tinten, dat wil zeggen een vleug Americana hier, een scheutje jazz daar, funk, rhythm and blues en natuurlijk country, waaruit telkens een mix ontstaat waarvan alleen maar te genieten valt. En dat hij geen eendagsvlieg is, bewijzen al zijn albums, die altijd een hoog niveau bereikten en daarmee de signatuur van tijdloosheid bereikten en John Mayer de status van icoon en fenomeen bezorgden. Waarvan we gelukkig normaliter nog lang plezier zullen hebben, omdat hij net veertig jaar oud is. En geen beter bewijs ter ondersteuning van deze lofzang dan de volgende weergave van zijn live – uitvoering van zijn “Rosie” in juli 2017 in Portland, Oregon in de Verenigde Staten.

Geplaatst in Muziek | Tags: , , , , , | 1 reactie

Tien lokale/regionale produkten

Een tussendoortje. Hoewel er waarschijnlijk nog tientallen meer van zijn – maar dat hoor ik dan vermoedelijk wel – waren dit de eerste tien typische lokale en regionale produkten die mij te binnen schoten:

Zaanse mosterd – Amsterdamse uitjes – Weesper moppen – Deventer koek – Arnhemse meisjes – Limburgse vlaai – Zeeuwse babbelaars – Edammer kaas – Haagse hopjes – Goudse wafels

Geplaatst in Weetjes | 2 reacties

De biografie van Wolkers

Er zijn de afgelopen tien, vijftien jaar nogal wat biografie├źn van Nederlandse schrijvers verschenen. Als literair genre heeft het zeker aan betekenis en populariteit gewonnen, de biografie. In mijn boekenkast kregen daardoor de levensgeschiedenissen van Multatuli, Vestdijk, du Perron, Vasalis en last but not least W.F. Hermans al een plaats. Stuk voor stuk doorwrochte, vaker wetenschappelijke werken, die doorgaans een onverbloemd licht wierpen op de persoonlijkheid van de betreffende schrijver. Waarbij meer dan eens geen woord gelogen was in de karakteristiek die aldus werd gegeven van veelal toch behoorlijk gemankeerde mensen, die daarom waarschijnlijk juist zo’n betekenisvol schrijverschap konden ontplooien. Aan die reeks is nu de biografie van beeldhouwer-schrijver Jan Wolkers toegevoegd. En opnieuw was er in de bijna duizend pagina’s die dit boekwerk van de hand van Onno Blom telde, geen woord Spaans bij in het werkelijk ontluisterend portret dat in al deze bladzijden geschetst werd van de mens Wolkers. Waarbij met name zijn bizarre sexuele escapades in het oog springen alsook zijn op zijn zachtst gezegd nogal dubieuze positie die hij zijn leven lang tegenover vrouwen is in blijven nemen. De dans van de “MeToo”-discussie is hij duidelijk ontsprongen. Resteert het beeld van een kunstenaar die nadrukkelijk en expliciet zijn eigen weg koos en gang ging.

Op een wijze waar ik tijdens het lezen van deze biografie en de beschrijving van Onno Blom veel moeite bleef houden, ondanks dat ik niet de gewoonte heb om mensen in moreel opzicht de maat te nemen. Of om het toch duidelijker te zeggen: het beeld dat ik van Wolkers, zij het op afstand had, is wel in duizend stukken uiteen gevallen. Wat dan lossstaat van een oordeel over zijn kunstenaarschap en waar ik mij ook van onthoud, hoewel daar in de biografie ook ruimschoots aandacht aan wordt geschonken, met name aan zijn schrijversschap. En dat doet Blom op een verrassend originele wijze, hoewel misschien ook wel functioneel en onontkoombaar, omdat de meeste romans en verhalen van Wolkers sterk autobiografisch getint zijn. Met als gevolg dat de tekst van Blom vaak verweven is met citaten uit en verwijzingen naar bepaalde romans en verhalen. Wat extra aandacht van de lezer vraagt, zij het dat deze door deze bijzondere formule ook weer wordt beloond. Omdat de hele biografie daarmee een sprankelende en tintelende vertelling wordt, waarin bovendien een mooi tijdsbeeld wordt gegeven van het Nederland tussen 1930 en 2000. Waarmee eigenlijk alle ingredi├źnten zijn genoemd die van “Het litteken van de dood”, de biografie van Jan Wolkers, een lezenswaardig boek hebben gemaakt dat best in elke kast van de liefhebber van de Nederlandse literatuur een plaats zou mogen krijgen.

Geplaatst in Boeken | Tags: , , , | 2 reacties

Welvaart en tegenspoed…..?

Ook al klotst de welvaart tegen de plinten en weten we van gekkigheid niet meer wat we met ons geld moeten doen, het mag vooral niet lijken dat het allemaal vanzelf gaat en dat de voorspoed zo maar binnenloopt. Er wordt waarachtig nog wel wat afgeleden in ons lage land bij de zee. Zeg maar eens dat er niets aan de hand is. Getobd wordt er genoeg, met al die files of de stagnaties op het spoor. Van meezitten kun je echt niet spreken, met als dagelijkse uitdaging de trotsering van het weer en de voortdurende codes geel, oranje en rood. Met dan nu het volgende bewijs dat er hier in Nederland geen pad over rozen gaat getuige het volgende bericht dat wel met stomheid moet slaan, vooral als de laatste twee zinnen zorgvuldig gelezen worden. Want dan kan de conclusie toch niet anders luiden dan dat we hartstikke gek zijn aan het worden als we het met dit soort nieuws moeten doen om onze gemoedsrust over onze ongebreidelde voorspoed te bewaren. Of zou het leven toen, in januari 1945, toch minder zwaar zijn geweest dan wij het nu hebben? Dat zal toch zeker niet waar zijn?

“In de laatste februariweek waarin Nederland massaal het ijs op ging, blijken de meeste mensen sinds de Tweede Wereldoorlog te zijn gestorven. Het waren ook de dagen waarop de griep heerste. Er stierven 3887 mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De sterftecijfers schoten omhoog door de kou en de aanhoudende griepepidemie. Vooral ouderen werden het slachtoffer. Van de in totaal 3887 doden was helft 80-plus. Week 9, van 26 februari tot en met 4 maart, is een trieste, maar ook historische week. De laatste keer dat er in een week meer doden vielen, was in januari 1945, de hongerwinter. Toen overleden er zo’n 4500 mensen per week.”

Geplaatst in Samenleving | 6 reacties

Referendum: schijnvertoning

Moet ik nou aanstaande woensdag naar het Gemeenschapshuis hier in mijn dorp gaan om deel te nemen aan het raadgevend referendum over de zogenaamde sleepwet? Van gemeenteraadsverkiezingen is in de gemmente Nuth, waartoe mijn Schimmert behoort, zoals ik al eerder zei, geen sprake. Dus zou ik mijn boeltje alleen bijeen moeten rapen om een voor of tegen invoering van die wet te laten horen. Niet dat dat zo’n heisa voor mij betekent. Driehonderd meter lopen wordt er eigenlijk slechts aan mij gevraagd. Zodat dat al geen argument kan zijn om aan de zijlijn te blijven staan. Wat overigens binnen het democratisch proces zoals we dat in Nederland kennen, nooit mijn gewoonte is geweest. Maar dat deze keer toch echt staat te gebeuren. Want wat de consequenties van het al of niet invoeren van die sleepwet zijn, is eigenlijk nooit helder en objectief over het voetlicht gebracht. Waar pogingen daartoe werden gedaan, waren deze eigenlijk altijd op voorhand gekleurd door de positie van degene die uitleg daarover meende te moeten geven.

Met als gevolg dat ik in het duister ben blijven tasten. Komt ook nog bij dat ik mij niet echt geroepen voelde om mij werkelijk grondig in de hele materie te gaan verdiepen. Omdat het immers over een raadgevend referendum gaat, waarbij het maar de vraag is of het door de kiezers bij de stembus gegeven advies door de regering en de Tweede Kamer zal worden overgenomen of dat het slechts na kennisneming in de map van de zoekgeraakte stukken belandt. Dat het nog tot iets anders leidt, weiger ik te geloven, nu het gehele instituut van raadgevend referendum onlangs per wet is afgeschaft, waardoor een eventuele stemgang door mij slechts als een schijnvertoning kan worden ervaren. En ik daarom de stembus de stembus en het referendum het referendum laat. De loop van de geschiedenis in Nederland of Limburg of Schimmert zal er heus niet door veranderen. Waardoor ik aan mijn besluit geen bezwaard gemoed overhoud.

Geplaatst in Politiek | Tags: , , , , | 4 reacties

De boel op zijn kop

Een prachtig bericht waarvan er helaas veel te weinig op onze radar komen. Want er mag best wat meer gelachen worden, zeker als de humor zoals hierna voor het oprapen ligt:

“De grote stroomstoring vorige week vrijdag in Amsterdam is veroorzaakt door een medeweker van netbeheerder Liander, die een verkeerde kabel had doorgeknipt. De medewerker moest op de hoek van de van Ruysdaelkade en de Daniel Stalpaertstraat een kabel doorknippen, maar hij koos de verkeerde. Een buurtbewoners ving na de stroomstoring een gesprek op waaruit zou blijken dat de medewerker een kaart met instructies ondersteboven had gehouden. Daardoor zou de fout gemaakt zijn. Een woordvoerder van Liander was er uiteraard als de kippen bij om dat pertinente onzin te noemen.”

Uiteraard en logisch want je kan als Liander dan op bakken vol claims rekenen….

Geplaatst in Curiosa | Tags: , , | 1 reactie