Zomertijd…? (haiku)

De klok gaat vooruit,
maar de lente zwijgt. Net als
de camelia…

Advertenties
Geplaatst in Gedichten | Tags: | Een reactie plaatsen

Het einde van een legende

Afgelopen zaterdag is een volgend beeld aan diggelen gegaan en daarmee een jarenlang volgehouden illusie gebleken. Want het moet zeker vijfentwintig jaar een vaststaand idee voor mij zijn geweest dat van Kooten en de Bie niet meer te evenaren, laat staan te overtreffen waren. Zo tijdloos werd hun humor, hun ironie door mij beschouwd. Waarin ik mij nog eens gesterkt wist door de wetenschap dat zij nadat zij gestopt waren, nauwelijks concurrentie hebben ondervonden, konden ondervinden van schreeuwers als Maassen, Teeuwen, van ’t Hek en Lebbis, om dan nog maar de meest opvallenden in hun soort te noemen. Want echt leuk waren dezen nooit. Waardoor dat beeld van de kwaliteit van Koot en Bie wel stand moest houden, te meer omdat zij nadien eigenlijk nooit meer acte de présence gaven, noch op de buis, noch in het theater. Zodat de liefhebber het wel moest doen met hun vroeger werk, omdat er dus geen enkele aanvulling of vernieuwing van hun oeuvre nog plaats vond na hun afscheid van hun actieve loopbaan. Met natuurlijk de daardoor consequent volgehouden ophemeling van hen tot gevolg. Tot iconische hoogten en met de onvermijdelijke legendevorming rond beiden, nog bij hun leven.

Met alle risico’s van dien, zo is de afgelopen zaterdagavond wel overduidelijk gebleken, toen er ter gelegenheid van de opening van de Boekenweek een compilatie werd uitgezonden van fragmenten uit de programma’s waar van Kooten en de Bie gedurende de zeventiger, tachtiger en negentiger jaren voor hebben gestaan. En logisch dat er reikhalzend en vol verwachting naar deze herhaling van hoogtepunten werd uitgekeken. Althans door mij wel, vooral omdat de herinnering aan de uitbundige lach om hen beiden zich zo in mijn geest had vastgezet dat mijn zaterdagavond wel niet stuk leek te kunnen. Des te heviger was daarom de teleurstelling na drie kwartier kijken naar fragmenten en sketches die zoveel jaar na dato veel minder leuk bleken te zijn dan ze destijds werden ervaren. De tijd was duidelijk doorgedenderd en ik was daarin kennelijk meegegaan, losgeraakt als ik me voelde van die humor van dertig jaar terug, die gedateerd was en ook tempo’s lager lag dan we nu gewend zijn. De sleet had ook op van Kooten en de Bie vat gekregen, waardoor het met hun gehalte van legende ineens best los liep, omdat ook zij toch een product van hun tijd zijn gebleken. Maar of ik met die wetenschap en dit inzicht nou echt zo blij moet zijn, durf ik niet te zeggen. Voor mij had het allemaal best zo mogen blijven en hoefde het vaststaand beeld geen illusie te zijn geworden. Jammer daarom dat ik zo van mijn geloof moest vallen doordat ik die teleurstellende uitzending heb gezien.

Geplaatst in Media | Tags: , , , , | 2 reacties

Dode hoek

Het wekelijkse gedicht, dat hier wat later is geplaatst dan te doen gebruikelijk is, werd geschreven door de afgelopen week op 59-jarige leeftijd overleden Amsterdamse dichter F. Starik. Het is getiteld “Dode hoek” en mag beschouwd worden als een eerbewijs aan hem:

Mensen die je kent, mensen
die je best had kunnen kennen.
Een mevrouw die op een schoolplein stond
om haar kinderen weg te brengen, op te halen,
net als jij daar wachtte, soms met iemand sprak
maar meestal in gedachten – een gezicht
dat je als je het ergens anders tegenkwam
in verwarring bracht.

Zoals je winkeliers
alleen maar in hun winkel snapt.
Daarbuiten klopt iets niet.

Een gezicht dat jaren later
zomaar ergens op een fietspad fietst,
je was het jaren kwijt,
je weet het weer,
hebt bijna spijt.

Geplaatst in Gedichten | Tags: , | Een reactie plaatsen

John Mayer

Natuurlijk kende ik hem al wat langer door zijn hitsingles “Daughters” en “Half of my heart”, die op een of andere manier toch nog onvoldoende aanleiding voor mij vormden om mij meer in zijn oeuvre te verdiepen dan wel om hem verder op de voet te volgen. Ik was hem niet vergeten, maar wel wat uit het oog verloren. Tot ik een week of twee geleden zijn stemgeluid weer hoorde. Eerst op de achtergrond, maar zo toch al prominent genoeg aanwezig om mijn aandacht te trekken en er vervolgens meer volume aan te geven. Waarna er geen ontkomen aan John Mayer was en hij mij in zijn greep heeft gekregen met zijn songs, zijn teksten en zijn muziek, waarvan de kwaliteit in alle opzichten afdruipt. Zodat de vraag gerechtvaardigd is wat hem niet tot een fenomeen, een icoon van deze tijd maakt? Want kom zijn gelijke nog maar eens tegen, iemand die op hetzelfde niveau zingt, musiceert, briljant gitarist is, ook een componist van formaat blijkt en verder nog een teksten schrijft als waren het gedichten.

En vergeet dan niet dat zijn optredens uniek in hun soort zijn. Is het dan teveel gezegd om John Mayer een fenomeen te noemen die vergelijkbaar is met Prince, zij het dat hij een compleet ander genre in de popmuziek vertegenwoordigt. Met ook weer overwegend Amerikaanse accenten en tinten, dat wil zeggen een vleug Americana hier, een scheutje jazz daar, funk, rhythm and blues en natuurlijk country, waaruit telkens een mix ontstaat waarvan alleen maar te genieten valt. En dat hij geen eendagsvlieg is, bewijzen al zijn albums, die altijd een hoog niveau bereikten en daarmee de signatuur van tijdloosheid bereikten en John Mayer de status van icoon en fenomeen bezorgden. Waarvan we gelukkig normaliter nog lang plezier zullen hebben, omdat hij net veertig jaar oud is. En geen beter bewijs ter ondersteuning van deze lofzang dan de volgende weergave van zijn live – uitvoering van zijn “Rosie” in juli 2017 in Portland, Oregon in de Verenigde Staten.

Geplaatst in Muziek | Tags: , , , , , | 1 reactie

Tien lokale/regionale produkten

Een tussendoortje. Hoewel er waarschijnlijk nog tientallen meer van zijn – maar dat hoor ik dan vermoedelijk wel – waren dit de eerste tien typische lokale en regionale produkten die mij te binnen schoten:

Zaanse mosterd – Amsterdamse uitjes – Weesper moppen – Deventer koek – Arnhemse meisjes – Limburgse vlaai – Zeeuwse babbelaars – Edammer kaas – Haagse hopjes – Goudse wafels

Geplaatst in Weetjes | 2 reacties

De biografie van Wolkers

Er zijn de afgelopen tien, vijftien jaar nogal wat biografieën van Nederlandse schrijvers verschenen. Als literair genre heeft het zeker aan betekenis en populariteit gewonnen, de biografie. In mijn boekenkast kregen daardoor de levensgeschiedenissen van Multatuli, Vestdijk, du Perron, Vasalis en last but not least W.F. Hermans al een plaats. Stuk voor stuk doorwrochte, vaker wetenschappelijke werken, die doorgaans een onverbloemd licht wierpen op de persoonlijkheid van de betreffende schrijver. Waarbij meer dan eens geen woord gelogen was in de karakteristiek die aldus werd gegeven van veelal toch behoorlijk gemankeerde mensen, die daarom waarschijnlijk juist zo’n betekenisvol schrijverschap konden ontplooien. Aan die reeks is nu de biografie van beeldhouwer-schrijver Jan Wolkers toegevoegd. En opnieuw was er in de bijna duizend pagina’s die dit boekwerk van de hand van Onno Blom telde, geen woord Spaans bij in het werkelijk ontluisterend portret dat in al deze bladzijden geschetst werd van de mens Wolkers. Waarbij met name zijn bizarre sexuele escapades in het oog springen alsook zijn op zijn zachtst gezegd nogal dubieuze positie die hij zijn leven lang tegenover vrouwen is in blijven nemen. De dans van de “MeToo”-discussie is hij duidelijk ontsprongen. Resteert het beeld van een kunstenaar die nadrukkelijk en expliciet zijn eigen weg koos en gang ging.

Op een wijze waar ik tijdens het lezen van deze biografie en de beschrijving van Onno Blom veel moeite bleef houden, ondanks dat ik niet de gewoonte heb om mensen in moreel opzicht de maat te nemen. Of om het toch duidelijker te zeggen: het beeld dat ik van Wolkers, zij het op afstand had, is wel in duizend stukken uiteen gevallen. Wat dan lossstaat van een oordeel over zijn kunstenaarschap en waar ik mij ook van onthoud, hoewel daar in de biografie ook ruimschoots aandacht aan wordt geschonken, met name aan zijn schrijversschap. En dat doet Blom op een verrassend originele wijze, hoewel misschien ook wel functioneel en onontkoombaar, omdat de meeste romans en verhalen van Wolkers sterk autobiografisch getint zijn. Met als gevolg dat de tekst van Blom vaak verweven is met citaten uit en verwijzingen naar bepaalde romans en verhalen. Wat extra aandacht van de lezer vraagt, zij het dat deze door deze bijzondere formule ook weer wordt beloond. Omdat de hele biografie daarmee een sprankelende en tintelende vertelling wordt, waarin bovendien een mooi tijdsbeeld wordt gegeven van het Nederland tussen 1930 en 2000. Waarmee eigenlijk alle ingrediënten zijn genoemd die van “Het litteken van de dood”, de biografie van Jan Wolkers, een lezenswaardig boek hebben gemaakt dat best in elke kast van de liefhebber van de Nederlandse literatuur een plaats zou mogen krijgen.

Geplaatst in Boeken | Tags: , , , | 2 reacties

Welvaart en tegenspoed…..?

Ook al klotst de welvaart tegen de plinten en weten we van gekkigheid niet meer wat we met ons geld moeten doen, het mag vooral niet lijken dat het allemaal vanzelf gaat en dat de voorspoed zo maar binnenloopt. Er wordt waarachtig nog wel wat afgeleden in ons lage land bij de zee. Zeg maar eens dat er niets aan de hand is. Getobd wordt er genoeg, met al die files of de stagnaties op het spoor. Van meezitten kun je echt niet spreken, met als dagelijkse uitdaging de trotsering van het weer en de voortdurende codes geel, oranje en rood. Met dan nu het volgende bewijs dat er hier in Nederland geen pad over rozen gaat getuige het volgende bericht dat wel met stomheid moet slaan, vooral als de laatste twee zinnen zorgvuldig gelezen worden. Want dan kan de conclusie toch niet anders luiden dan dat we hartstikke gek zijn aan het worden als we het met dit soort nieuws moeten doen om onze gemoedsrust over onze ongebreidelde voorspoed te bewaren. Of zou het leven toen, in januari 1945, toch minder zwaar zijn geweest dan wij het nu hebben? Dat zal toch zeker niet waar zijn?

“In de laatste februariweek waarin Nederland massaal het ijs op ging, blijken de meeste mensen sinds de Tweede Wereldoorlog te zijn gestorven. Het waren ook de dagen waarop de griep heerste. Er stierven 3887 mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De sterftecijfers schoten omhoog door de kou en de aanhoudende griepepidemie. Vooral ouderen werden het slachtoffer. Van de in totaal 3887 doden was helft 80-plus. Week 9, van 26 februari tot en met 4 maart, is een trieste, maar ook historische week. De laatste keer dat er in een week meer doden vielen, was in januari 1945, de hongerwinter. Toen overleden er zo’n 4500 mensen per week.”

Geplaatst in Samenleving | 6 reacties