Tien van Toen – 539 –

Soms hecht ik aan de dwang van de regelmaat. Orde en daarmee voorspelbaarheid kan ook weldadig zijn. Vandaar dat ik wat door de jaren heen gebruik is geworden op mijn weblog, de ‘Tien van Toen’ op zaterdag, niet zo maar, alsof er sprake is van een reis of vakantie, kan laten schieten. Dus ben ik voor die ene keer verhuisd naar zondag om tien ouderwetse en min of meer vergeten woorden nog eens in de herinnering op te roepen:

pardoes – dikwerf – plotsklaps – welgedaan – onverwijld – ter aarde bestellen – onverlaat – van de weeromstuit – altoos – kwansuis

Geplaatst in Tien van toen | 3 reacties

De aquarellen van Harriet

Op 20 augustus vestigde ik hier met de vanzelfsprekende trots van een vader de aandacht op het plan van mijn jongste dochter Harriet om zich als zelfstandig beeldend kunstenaar te vestigen. Tegelijkertijd liet ik een aantal voorbeelden zien van haar werk, aquarellen dus. Gelet op al haar initiatieven en inspanningen nadien bleek het nog maar een vooraankondiging te zijn. Ze heeft allerminst stilgezeten. Wat onder andere geresulteerd heeft in de totstandkoming van een eigen Facebook – pagina, in een presentatie op You Tube en nu ook in haar eigen website die vandaag in de lucht is gegaan en als adres heeft gekregen http://www.harriethamiltonart.com  Daarop is in de Galerie een uitgebreid overzicht te zien van haar aquarellen. Verder staat op haar website ook een door haarzelf geschreven tekst, waarin zij zich aan de bezoeker presenteert en deze vertelt over haar achtergronden, over hoe ze zover is gekomen en over wat haar zoal beweegt en bezig houdt.

En dat staat er dan in het meest heldere Nederlands. Precies zoals Harriet zelf is. Niet ingewikkeld, open en helder, zonder blabla en prietpraat. Kortom, voor mij, met mijn elf jaar weblogervaring, een meer dan aangename verrassing. Waardoor ik mij verleid voelde tot de uitspraak dat ik het zelf geschreven had willen hebben, een compliment dat heus niet alleen was ingegeven door de trots die je dan uiteraard wel als vader hebt. Nee, het was echt meer, omdat ze, vond ik, beslist een goed verhaal geschreven had, dat door zoveel mogelijk mensen gelezen mag, nee moet worden. Nog los van het feit dat het ook een fraai entree is tot wat zij tot nu toe heeft gemaakt. Vandaar dat ik die tekst hier dus niet overneem en iedereen uitnodig om die vooral bij Harriet zelf te lezen om vervolgens verder met haar kennis te maken, via de aquarellen die zij daar ook toont.

Geplaatst in Persoonlijk | Tags: , , , | 3 reacties

Gedichten van Jan Emmens

Voor de verandering vandaag eens twee korte gedichten van Jan Emmens (1924 – 1971), te weten ‘Winter’ en ‘Soms een gevoel’, waarin hij de werkelijkheid van alledag met de bijbehorende gevoelens, die meestal even passeren, op een eigen wijze en met een onverwachte invaslshoek onder woorden brengt. Wat zijn specialisme was en waardoor hij zich in de Nederlandse literatuur onderscheidde.

Winter

emmens-collectie-letterkundig-museum-419x540-232x300Ik hak een bestaan in de volgende dag:

de toekomst brokkelt langzaam af,

vandaag is niet meer dan een wak in de tijd,

het verleden is dichtgevroren.

Soms een gevoel

Soms een gevoel het leven te beleven,

het eindeloze naderen van grote steden

in treinen die hun loop vertragen,

en soms alleen maar weerzin te bedwingen

door fluit te spelen op herinneringen.

Geplaatst in Gedichten | Een reactie plaatsen

De onderbuik en het vrije woord

Mocht ergens de gedachte post vatten dat de vluchtelingen zonder slag of stoot ons land zijn binnen gekomen en dat de berichten dat ze overal warm en met open armen zijn ontvangen, de exacte afspiegeling zijn van de Nederlandse werkelijkheid, dan zal dat toch snel een illusie blijken. Natuurlijk doen wij, vooral als dat met de mond beleden moet worden, onze heilige en Christelijke plicht tegenover al die mensen die door het oorlogsgeweld van huis en haard zijn verdreven. En uiteraard worden al die goedbedoelde gestes onder de aandacht gebracht. Want we willen onszelf toch wat graag gekieteld weten, al was het alleen maar om die ongemakkelijke keerzijde van die kwestie, die haar schrille vertolking krijgt via volksmenner Wilders, nadrukkelijk onder de mat te schuiven. Maar zo gemakkelijk zal dat niet gaan, zal de nabije toekomst wel leren. Omdat de onderbuik, haar gevoelens, de huiver voor wat vreemd is en ook de boer die niet eet, wat-ie niet kent, zich niet eenvoudig aan de kant laten zetten. Ze zijn heel aanwezig en zullen, omdat ze ook nog niet eens gering in aantal zijn, door de verschillende media, krant, internet, radio en tv, op hun wenken bediend worden.

Met als gevolg dat we de komende tijd kunnen wachten op de stroom van berichten waarin vluchtelingen en asielzoekers alleen maar in een kwaad daglicht zullen worden gesteld. Waarmee alles dat aarzelde of op zijn minst twijfelend aan de kant stond toen bijvoorbeeld de Syrische vluchtelingen in Nederland veiligheid zochten, zijn gelijk zal trachten te halen om te bewijzen dat het eigen volk achtergesteld wordt, dat die asielzoekers in hun eigen regio hadden horen te blijven en dat zij een vijfde colonne met terroristen herbergt. Dat zal er zonder twijfel gaan gebeuren als er nu al de eerste tekenen van te zien zijn in de vermelding van incidenten in den lande, waarbij steevast gesproken wordt over asielzoekers en vluchtelingen die daarbij betrokken zijn. We stigmatiseren heus niet en we eren beslist het vrije woord. Lang leve de vrijheid en de rechten van de mens, waarvan zal moet blijken of die voor ieder die in ons land verblijft, ook echt en integraal gegarandeerd en gerespecteerd zullen worden. Of dat het opnieuw loze kreten zijn als ons eigen belang onder druk komt te staan. Vandaar dat het absoluut tijd is om juist wat dat aangaat meer dan normaal waakzaam te blijven.

Geplaatst in Samenleving | 27 reacties

Tuinmanswijsheid

Een aloude tuinmanswijsheid die momenteel weer opgeld doet en dus ook in deze maand oktober aktueel blijkt, is dat zolang de buitentemperatuur niet onder de veertien graden komt, het gras groeit en dus ook nog om haar wekelijkse maaibeurt blijft vragen. Of daar maar rekenschap van wordt gegeven. Door mij vandaag dus weer wel.

Geplaatst in Kort gezegd | 3 reacties

Voortschrijdende inzichten…

Voortschrijdende inzichten hoeven niet per definitie een verbeterde kijk op dingen te betekenen. Hoogstens zou er sprake kunnen zijn van een gedachtenvorming, een opinie die meer afgestemd is op de geest van de tijd. Zou het inderdaad om een wijze van denken gaan die onder die noemer als een stap vooruit in de menselijke evolutie wordt beschouwd, dan zou dat voor mij moeilijk te vatten en te verdragen zijn. Twee voorbeelden uit de praktijk van vandaag zoals ik die aan de ochtendkrant van deze eerste oktober heb ontleend en die die aarzeling van mij moeten ondersteunen. En er kon op gewacht worden dat als eerste hier natuurlijk de discussie rond Zwarte Piet zou worden aangehaald. Maar laat daar dan ook alle reden toe zijn, nu na Rotterdam en Den Haag ook de openbare basisscholen in Utrecht hun Sinterklaasfeest gaan vieren zonder Zwarte Piet. Er is zelfs een verklaring door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht en de 33 schooldirecteuren uitgegeven waarin kenbaar wordt gemaakt dat het alleen op deze manier mogelijk is recht te doen aan de uitgangspunten van openbaar onderwijs dat iedereen gelijkwaardig is. En zo staat dat er. Punt aan de lat. Alsof we het met ons allen nooit goed hebben gedaan en de geest nu over ons vaardig is geworden. Maar gelukkig weten we wel beter.

Hoewel het feit dat het niet om een incident gaat, genoeg twijfel kan zaaien ten aanzien van onze overtuiging dat we altijd alles wel naar beste weten hebben gedaan. Want uit een andere hoek wordt er ineens ook stof opgewaaid en ga je als oudere je echt achter de oren krabben en je afvragen of je misschien toch van de wijs bent geraakt. Nog niet eens omdat er voor wordt gepleit om kleuters vanaf groep 1 al Engelse les te geven en het leren van jaartallen plus topografie wat minder belangrijk te maken. Maar als geadviseerd wordt om de hedendaagse leerlingen wat minder te overvoeren, onder andere omdat het huidig onderwijs ook een fysieke belasting voor hen met zich mee brengt omdat er zoveel boeken gesjouwd moeten worden, is het toppunt met recht bereikt en is men gewoon op hol geslagen. Zodat van een voortschrijdend inzicht in de gebruikelijke betekenis van dat begrip nauwelijks nog gesproken kan worden. Of heet dit een nieuw soort verlichting ten opzichte van de tijd van veertig, vijftig jaar terug toen de boeken minstens zo zwaar wogen en waarvan het gewicht door mij nooit als belastend werd ervaren? Nog afgezien van het feit dat ik evenmin ooit van Zwarte Piet toen wakker gelegen heb. En mij desondanks door het leven heb geslagen en voldoende geluk heb bereikt. Waardoor voor mij de vraag blijft gelden of die nieuwe inzichten wel zo’n stap vooruit zijn of inhouden.

Geplaatst in Samenleving | Tags: , , , | 4 reacties

Mannen en chocolade

Een van de grotere raadsels van de schepping blijft wel die haast spreekwoordelijke voorkeur die de mannelijke helft van de mensheid lijkt hebben voor chocolade en overige zoetigheid.

Geplaatst in Kort gezegd | 8 reacties