Welvaart en tegenspoed…..?

Ook al klotst de welvaart tegen de plinten en weten we van gekkigheid niet meer wat we met ons geld moeten doen, het mag vooral niet lijken dat het allemaal vanzelf gaat en dat de voorspoed zo maar binnenloopt. Er wordt waarachtig nog wel wat afgeleden in ons lage land bij de zee. Zeg maar eens dat er niets aan de hand is. Getobd wordt er genoeg, met al die files of de stagnaties op het spoor. Van meezitten kun je echt niet spreken, met als dagelijkse uitdaging de trotsering van het weer en de voortdurende codes geel, oranje en rood. Met dan nu het volgende bewijs dat er hier in Nederland geen pad over rozen gaat getuige het volgende bericht dat wel met stomheid moet slaan, vooral als de laatste twee zinnen zorgvuldig gelezen worden. Want dan kan de conclusie toch niet anders luiden dan dat we hartstikke gek zijn aan het worden als we het met dit soort nieuws moeten doen om onze gemoedsrust over onze ongebreidelde voorspoed te bewaren. Of zou het leven toen, in januari 1945, toch minder zwaar zijn geweest dan wij het nu hebben? Dat zal toch zeker niet waar zijn?

“In de laatste februariweek waarin Nederland massaal het ijs op ging, blijken de meeste mensen sinds de Tweede Wereldoorlog te zijn gestorven. Het waren ook de dagen waarop de griep heerste. Er stierven 3887 mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De sterftecijfers schoten omhoog door de kou en de aanhoudende griepepidemie. Vooral ouderen werden het slachtoffer. Van de in totaal 3887 doden was helft 80-plus. Week 9, van 26 februari tot en met 4 maart, is een trieste, maar ook historische week. De laatste keer dat er in een week meer doden vielen, was in januari 1945, de hongerwinter. Toen overleden er zo’n 4500 mensen per week.”

Advertenties
Geplaatst in Samenleving | Een reactie plaatsen

Referendum: schijnvertoning

Moet ik nou aanstaande woensdag naar het Gemeenschapshuis hier in mijn dorp gaan om deel te nemen aan het raadgevend referendum over de zogenaamde sleepwet? Van gemeenteraadsverkiezingen is in de gemmente Nuth, waartoe mijn Schimmert behoort, zoals ik al eerder zei, geen sprake. Dus zou ik mijn boeltje alleen bijeen moeten rapen om een voor of tegen invoering van die wet te laten horen. Niet dat dat zo’n heisa voor mij betekent. Driehonderd meter lopen wordt er eigenlijk slechts aan mij gevraagd. Zodat dat al geen argument kan zijn om aan de zijlijn te blijven staan. Wat overigens binnen het democratisch proces zoals we dat in Nederland kennen, nooit mijn gewoonte is geweest. Maar dat deze keer toch echt staat te gebeuren. Want wat de consequenties van het al of niet invoeren van die sleepwet zijn, is eigenlijk nooit helder en objectief over het voetlicht gebracht. Waar pogingen daartoe werden gedaan, waren deze eigenlijk altijd op voorhand gekleurd door de positie van degene die uitleg daarover meende te moeten geven.

Met als gevolg dat ik in het duister ben blijven tasten. Komt ook nog bij dat ik mij niet echt geroepen voelde om mij werkelijk grondig in de hele materie te gaan verdiepen. Omdat het immers over een raadgevend referendum gaat, waarbij het maar de vraag is of het door de kiezers bij de stembus gegeven advies door de regering en de Tweede Kamer zal worden overgenomen of dat het slechts na kennisneming in de map van de zoekgeraakte stukken belandt. Dat het nog tot iets anders leidt, weiger ik te geloven, nu het gehele instituut van raadgevend referendum onlangs per wet is afgeschaft, waardoor een eventuele stemgang door mij slechts als een schijnvertoning kan worden ervaren. En ik daarom de stembus de stembus en het referendum het referendum laat. De loop van de geschiedenis in Nederland of Limburg of Schimmert zal er heus niet door veranderen. Waardoor ik aan mijn besluit geen bezwaard gemoed overhoud.

Geplaatst in Politiek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De boel op zijn kop

Een prachtig bericht waarvan er helaas veel te weinig op onze radar komen. Want er mag best wat meer gelachen worden, zeker als de humor zoals hierna voor het oprapen ligt:

“De grote stroomstoring vorige week vrijdag in Amsterdam is veroorzaakt door een medeweker van netbeheerder Liander, die een verkeerde kabel had doorgeknipt. De medewerker moest op de hoek van de van Ruysdaelkade en de Daniel Stalpaertstraat een kabel doorknippen, maar hij koos de verkeerde. Een buurtbewoners ving na de stroomstoring een gesprek op waaruit zou blijken dat de medewerker een kaart met instructies ondersteboven had gehouden. Daardoor zou de fout gemaakt zijn. Een woordvoerder van Liander was er uiteraard als de kippen bij om dat pertinente onzin te noemen.”

Uiteraard en logisch want je kan als Liander dan op bakken vol claims rekenen….

Geplaatst in Curiosa | Tags: , , | 1 reactie

21 maart: keerpunt, ijkpunt of dieptepunt?

Morgen over een week gaat Nederland weer naar de stembus, mag er weer gestemd worden. Met als bonus voor elke kiezer die de moeite neemt om naar de stembus te gaan, ook nog eens de gelegenheid om aan een raadgevend referendum deel te nemen, met als extra bijzonderheid dat het voorlopig wel de laatste keer zal zijn dat dat gehouden wordt. Het wordt namelijk afgeschaft. Nou, als dat niet een aanmoediging betekent om deze keer de democratische plicht te vervullen, dan weet ik het ook niet meer. Twee voor de prijs van die ene keer aanwezigheid in het stemhokje. Maar het volgende dieptepunt in de opkomst zal wel weer worden bereikt. Het gaat met de democratische beleving in ons land – maar waar niet in Europa? – immers bergafwaarts. Gewoon een veeg en veelbetekenend teken in een tijdsgewricht waarin de kiezer het drukker met zichzelf heeft dan met de grote zaken en onderwerpen die iedereen aangaan. Met als welhaast logisch en dreigend uitvloeisel de terreinwinst die autoritaire en nationalistische gedachten mogen en kunnen boeken. Waarvan de acceptatie van figuren als Poetin, Trump, Erdogan en Orban de voorbode en tegelijk uitingsvorm zijn. Want hoe krijgt een figuur als Wilders het anders verzonnen om in Moskou op bezoek te gaan om vriendjes met Poetin en zijn volksvertegenwoordiging te worden? Wat nog niet eens zoveel opzien baart, hoogstens een verdwaald commentaar, een gefronste wenkbrauw en anders wel wat schouderophalen.

Terwijl die Poetin en zijn kliek in het Kremlin er niet voor terugschrikt om problemen op zijn Russisch, dus met een raket hier of wat gif daar, op te lossen. Idem dito gaat het met Trump, die als een voldongen feit wordt aanvaard, waar de komende jaren mee gedealed zal moeten worden. En voor de rest doet alles dat iets in de melk te brokkelen heeft, hier zijn plas en blijft alles zoals het was. Urgentie is nergens meer een de orde en wat doet er eigenlijk nog wel toe of draagt bij? Lauw, kleurloos en slappe hap is de politiek geworden, dus nauwelijks van een textuur waar de kiezer, de man in de straat, echt warm voor zal lopen. Dus wat heeft hij dan bij de stembus te zoeken als wat in woord en vooraf nog kraak en smaak leek te hebben in no time flauw, zouteloos en niet meer te verteren wordt?. Waarbij ik, besef ik zeer wel, heel gemakkelijk praten heb nu ik op 21 maart geen nieuwe gemeenteraad hoef te kiezen dankzij een gemeentelijke herindeling die ook in een handomdraai en op afstand van de betrokken burger geritseld was. Hoewel het daarmee eens te meer duidelijk werd waarom de democratie en nog meer het gevoel erbij, steeds meer op een hellend vlak geraakt en in die glijvlucht nog verder zal gaan, als die alsmaar mondiger wordende burger niet meer en meer wordt gehoord noch op zijn woord wordt geloofd. Gebeurt dat namelijk niet, dan wordt het met dat verwaarloosde kiezersvolk alleen maar kwader kersen eten en zullen Poolse en Hongaarse verhoudingen maar al te snel dichtbij zijn.

Geplaatst in Politiek | Tags: , , , , , | 2 reacties

Tien van Toen – 630 –

We gaan terug naar de roemruchte zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw, de periode waarin Wim. T. Schippers met zijn malle fratsen de vaderlandse beeldbuis onveilig maakte en Nederland opscheepte met onvergetelijke personages als

Sjef van Oekel – Barend Servet – Evert van der Pik – Fred Haché – Gé Braadslee – Jacques Plafond – Jan Vos – Waldo van Dungen – Boy Bensdorp – Wilhelmina Kuttje jr.

Geplaatst in Tien van toen | Tags: | 3 reacties

Limburgse klokken

Over de excessieve salarisverhoging van de topman van ING is al zoveel gezegd dat het volgende potje verontwaardiging hier niet meer op het vuur hoeft te worden gezet. Er is al zoveel over geschreven en nog meer geroepen zonder dat het ook maar een greintje bijdraagt aan het zo gewenste terugdraaien van die genomen beslissing. Zo zijn de verhoudingen nu eenmaal weer komen te liggen, met alles opnieuw bij het oude. Wat niet wegneemt dat zo’n kwestie, zo’n rel genoeg neveneffecten en bijverschijnselen oproept, waar best wel een noot over gekraakt kan worden. Bijvoorbeeld – en het zal weer eens niet zo zijn – de berichtgeving van Dagblad de Limburger. Want die regionale krant zou zichzelf niet zijn als ze geen kans zag om het verhaal daarover van een Limburgs sausje te voorzien. Je bent van de regio of niet. Maar anderzijds is het wel zaak om daarin maat te houden.

Waarvan in dit geval geen sprake was, omdat er streekingrediënten werden toegevoegd, zeg maar opgedist, die elke relevantie misten, want niets toevoegden aan de inhoud van de berichtgeving daarover. Want waarom er op de voorpagina gekopt moet worden met “Reuring over hoger salaris Limburgse topman” is al een volslagen raadsel. Maar zo mogelijk nog vreemder en zelfs buitenissig is het begin van een uitgebreid artikel, waar in de eerste regel te lezen is dat ING – topman Ralph Hamers uit Simpelveld liefst de helft meer gaat verdienen. Waarmee half en half toch weer een toon wordt gezet alsof er een Limburgs belang in het geding zou zijn. Dus niet! Ook al denkt de regionale Limburgse krant daar anders over en meent ze haar lezers en abonnees het meest op de wenken en sentimenten te moeten bedienen door van het nieuws als het ware een streekgerecht te maken, in plaats van de feiten de feiten te laten en niet altijd de Limburgse klokken te luiden.

Geplaatst in Limburg, Media | Tags: , , , , | 1 reactie

Weerbericht (haiku)

Zware motregen!
Buienradar wordt bedankt
voor dit weerbericht.

Geplaatst in Gedichten | 2 reacties