Mijn keus uit 70/80-muziek (12)

Het is absoluut niet de meest prominente groep uit de zeventiger en tachtiger jaren, Huey Lewis & the News, welke niettemin wel mijn hart wist te stelen met strakke, puntige rock, waar geen ontkomen aan viel. Want rechtdoor, in een rechte lijn van A naar B, zonder enig compromis. Gewoon lekker en zonder omwegen uitgevoerd, met een frontman en zanger die daar ook nog eens stevige portie charisma aan toevoegde. Waardoor je niet anders kon dan met hen meegaan, zoals in dit meeslepende “The power of love”.

Geplaatst in Muziek | Tags: , | Een reactie plaatsen

Woninginrichting

De grootste kunst van het inrichten van een eigen woning bestaat in het voorkomen van de indruk dat een binnenhuisarchitect dat werk heeft gedaan dan wel in het vermijden van de illusie dat met VT Wonen bij de hand gezelligheid ook geen tijd kent.

Geplaatst in Kort gezegd | 1 reactie

Een selfie van de Limburger

Ook in Limburg woedt het vluchtelingendebat in volle hevigheid. Alleen was tot nu toe niet even duidelijk hoe de verhoudingen in de standpunten onder de bevolking lagen. Tot vandaag. Want een gehouden enquête onder bijna 1000 Limburgers, wat een representatieve steekproef zou zijn, laat weer eens de ambivalentie zien die deze provincie vaker kenmerkt. Met enerzijds dat bourgondische karakter met de bijbehorende extravertie en anderzijds die geharnaste introvertie die bijna naar xenofobie neigt. Aan de ene kant dat overweldigende en uitnodigende landschappelijke schoon dat zich wonderlijk genoeg combineert met die volksaard die zo belemmerend werkt om ruimer te denken en over de horizon heen te kijken. Een regio die zich zo inviterend voordoet, maar tegelijk de plek is waar Wilders zijn gedachtengoed gemakkelijk verkocht en die als eerste aan hem vaste voet aan de grond bood.

De cijfers die die tweeslachtigheid, die Limburgse spagaat weerspiegelen, spreken de duidelijkst mogelijke taal, boekdelen zelfs, en roepen dus dat moeizame beeld op dat mij als bewoner van die streek verre van vrolijk stemt. Hoe kan ik nog blij zijn als 42% van de Limburgers vindt dat de vluchtelingen een bedreiging voor onze veiligheid vormen en 43% meent dat de Limburgse cultuur van hun komst te lijden zal hebben? En dan die 55% van de bevolking die denkt dat door de vluchtelingen de criminaliteit zal toenemen, terwijl 73% van oordeel is dat IS terroristen met die vluchtelingen meestuurt naar Europa. Nog een paar van die opbeurende cijfers. Van de Limburgers vindt 43% dat we geen enkele vluchteling meer moeten toelaten. Verder heeft 83% er geen enkele behoefte aan om de vluchtelingen te helpen. Eenzelfde percentage oordeelt dat de vluchtelingen terug naar het land van herkomst moeten zodra het daar weer veilig is. Dan is 55% de mening toegedaan dat er slechts sprake kan zijn van een zo sober mogelijke opvang en gunt 68% oorlogsvluchtelingen hier wel een plaats, waar 67% meent dat economische migranten niet opgevangen behoren te worden.

Dat is voor de vuist weg de selfie die de Limburgse bevolking maakte van haar positie in het vluchtelingendebat. Waar ik dus absoluut niet blij mee kan zijn, mij zelfs heel ongemakkelijk bij voel, omdat dit het klimaat vertegenwoordigt waar ik wel direkt mee te maken heb. Zie je daar nog maar eens lekker bij te voelen, te meer omdat het wel erg lastig is om daar praktische consequenties uit te trekken. Dus resteert er eigenlijk maar die ene keus, namelijk het allemaal van je af laten glijden en vooral de andere kant op kijken om voor de rest verder te gaan met adem te halen. Iets anders zit er immers niet op dan als het ware zo’n soort Limburger te zijn……

Geplaatst in Limburg | Tags: , , | 1 reactie

Onkruid (haiku)

Het mag nat sneeuwen.

Het neemt echter n i e t weg dat

het onkruid nog groeit.

Geplaatst in Gedichten | 1 reactie

In strijd met de moderniteit

Geïnspireerd door het meest recente postje van kollega-weblogger Mack heb ik mij ook weer eens gestort op de moderniteit en onderzocht hoe ik mij ermee verhoud. Moeizaam dus, in die zin dat ik noodgedwongen meedein op haar cadans, mij wel laat meevoeren, hoewel steeds met dat gevoel dat het mij overkomt, als ik mij er al niet in strijd mee waan. Eigenlijk stel ik veel liever vragen erover en plaats ik met hetzelfde elan kanttekeningen dan dat de voldongenheid van die moderniteit door mij wordt geaccepteerd. Alsof er geen ontkomen aan zou zijn. Misschien valt het mij daardoor des te meer op dat de mate waarin veranderingen en vernieuwingen nog als vooruitgang worden ervaren, stukken minder is geworden dan zovele jaren terug toen iedere gadget en elke modernisering als manna werd omarmd en ontvangen. Of de goegemeente is inmiddels zo gewend geraakt aan alle snufjes, vernieuwingen dat er nauwelijks nog van opgekeken wordt, laat staan dat ze telkens weer de hemel in worden geprezen. Omdat er geen bijhouden aan zou zijn en deel van het hedendaagse leven is geworden. Wat doe je er aan? Je moet wel mee. Dat is het mantra van deze tijd geworden, waardoor ik mij wel gedwongen voel om tegen te gaan hangen en niet al dat nieuwe voor zoete koek te slikken. Want voor je het weet, heeft ook elk eenpersoonshuishouden, waarvan er steeds meer komen, tegen elke logica in klakkeloos een vaatwasmachine aangeschaft. Wat natuurlijk de gekte ten top genoemd mag worden.

Hebben horloges trouwens nog hun eigenlijke functie, namelijk om haar drager van de tijd op de hoogte te laten blijven, of is het vanzelfsprekend dat ze nu meer moeten tonen hoe breed we het wel kunnen laten hangen, omdat je mobieltje immers je uurwerk is? Heet dat vooruitgang? Mag ik nog blij zijn met de handigheid van klokken die ik op de huiskamerverlichting kan zetten of moet ik ze alweer als hopeloos verouderd beschouwen, dus voor de zoveelste keer het gevoel hebben achter het net te vissen in de stroom van al die vernieuwingen, niet mee te doen, er niet bij te horen en het allemaal niet te begrijpen, eigenlijk niet vooruit te willen? En als ik het goed heb is het nog geen vijfentwintig jaar geleden dat je per telefoon het weerbericht kon horen, de juiste tijd kreeg, het laatste nieuws. Gewoon, met de vaste telefoon in de huiskamer, die dus nu ook op het punt staat om het veld te ruimen. Omdat de nieuwe tijd dat wil, het vooruitgang betekent, de maatschappelijke dynamiek geen andere richting verdraagt. Waar ik dus juist rebels van word, opstandig. Want mag ik, als ik dat wil, ook de andere kant op gaan, dus in strijd met de moderniteit dat wat goed was en naar mijn mening nog is, misschien in ere houden zonder voor zonderling of als niet van deze tijd beschouwd te worden? Waarom zou ik dan niet die oude telefoon op het burootje in de hoek van de kamer gewoon haar aloude job laten doen, omdat niemand er last van heeft? Zo dwingend is vooruitgang toch niet?

Geplaatst in Persoonlijk | 4 reacties

Gevoel en temperaturen

De introductie van het begrip gevoelstemperatuur moet van invloed zijn op onze weerbaarheid. Want hoe kan het anders dat men, zoals ik al de hele ochtend zie, bij een temperatuur van zo’n twee graden boven nul plus wat wind al gekleed gaat alsof er een onverbiddelijke Poolkou heerst?

Geplaatst in Kort gezegd | 8 reacties

Limburgse familienamen

Limburg, en eigenlijk nog meer Zuid – Limburg, heeft een identiteit, en vooral een besef daarvan, welke nauw verbonden is met haar specifieke geschiedenis, die sterk afwijkt van die van de rest van Nederland. Logisch ook omdat het zolang Generaliteitsland is geweest met vaker hechte connecties met de Oostenrijkse Nederlanden en het Napoleontische Frankrijk en een problematische relatie met de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden, waarvoor het meer als wingewest leek te fungeren. Geschiedenis en haar verloop vindt altijd zijn weerslag in de cultuur, in dit geval in die van met name Zuid – Limburg. Een onmiskenbaar onderdeel van die streekcultuur in de breedste zin van dat woord, vormen ook de familienamen. En als die ergens plaats – of regiogebonden zijn dan toch wel in Zuid – Limburg, waar de hoeveelheid namen die typerend zijn voor de streek, uitzonderlijk groot te noemen is. De beste proef op de som om dat bevestigd te zien, bestaat natuurlijk in het raadplegen van het ouderwetse telefoonboek, met als lekkernij voor degene die op zoek is naar exotische familienamen het overzicht van de abonnees in de meest excentrisch gelegen Nederlandse stad van enige omvang, Kerkrade.

Daar wemelt het werkelijk van uitzonderlijke namen in forse aantallen die niettemin kenmerkend zijn voor en in Zuid – Limburg. Wat uiteindelijk en aangevuld met enkele tientallen familienamen elders uit Zuid – Limburg, leidde tot dit overzicht van zo’n honderd namen waarvan gevoeglijk gezegd kan worden dat ze bij uitzondering elders in Nederland zullen voorkomen, dus zeker niet met die aantallen waarin ze zich hier laten zien. En voor de goede orde moet dan nog opgemerkt worden dat Maastricht buiten beschouwing gelaten is, omdat bij medeneming ervan het beeld ernstig vervalst zou zijn door de vele namen in die stad die weer te herleiden zijn tot haar bij uitstek Franse verleden. Maar mogelijk dat daar ook een keer aandacht aan besteed kan worden. Want dat is boeiend genoeg naast deze opsomming van Zuid – Limburgse familienamen die zo typerend zijn voor en in de streek, waarin ze zo talrijk voorkomen:

Quodbach – Queis – Xhonneux – Amkreutz – Augenbroe – Baadjou – Cerfontaine – Charlier – Collaris – Silvertand – Ubaghs – Dingena – Dorscheidt – Eijdems – Eussen – Fanchamps – Feron – Frohn – Grassère – Goergen – Hanneman – Hambeukers – Havenith – Hausoul – Hellenbrand – Herberighs – Jaminon – Hochstenbach – Hummel – Hundscheidt – Kelleter – Wenmakers – Kerres – Kloprogge – Kloth – Krewinkel – Lanckohr – Lataster – Lemlijn – Logister – Loo – Lindelauf – Lurken – Deliège – Nacken – Nafzger – Nievelstein – Coenjaerts – Orbons – Paffen – Pelzer – Ploem – Pöttgens – Prickartz – Quadackers – Quaedvlieg – Reubsaet – Reuleaux – Ritterbeeks – Ritzerfeld – Rondags – Sangen – Salden – Savelberg – Scheilen – Schiffelers – Schillings – Schings – Schlösser – Slangen – Strolenberg – Stollmann – Sijstermans – Prevoo – Quix – Damoiseaux – Demarteau – Dezaire – Trines – Eyssen – Nix – Hodiamont – Defesche – Frusch – Hameleers – Lendfers – Pauli – Bisscheroux – Thehu – Lotz – Cox – Belleflamme – Stassen – Schattorjé – Brepoels – Laeven – Laumen – Caubo – Schoonbroodt – L’Ortye

Geplaatst in Limburg | Tags: , , , | 5 reacties