21 maart: keerpunt, ijkpunt of dieptepunt?

Morgen over een week gaat Nederland weer naar de stembus, mag er weer gestemd worden. Met als bonus voor elke kiezer die de moeite neemt om naar de stembus te gaan, ook nog eens de gelegenheid om aan een raadgevend referendum deel te nemen, met als extra bijzonderheid dat het voorlopig wel de laatste keer zal zijn dat dat gehouden wordt. Het wordt namelijk afgeschaft. Nou, als dat niet een aanmoediging betekent om deze keer de democratische plicht te vervullen, dan weet ik het ook niet meer. Twee voor de prijs van die ene keer aanwezigheid in het stemhokje. Maar het volgende dieptepunt in de opkomst zal wel weer worden bereikt. Het gaat met de democratische beleving in ons land – maar waar niet in Europa? – immers bergafwaarts. Gewoon een veeg en veelbetekenend teken in een tijdsgewricht waarin de kiezer het drukker met zichzelf heeft dan met de grote zaken en onderwerpen die iedereen aangaan. Met als welhaast logisch en dreigend uitvloeisel de terreinwinst die autoritaire en nationalistische gedachten mogen en kunnen boeken. Waarvan de acceptatie van figuren als Poetin, Trump, Erdogan en Orban de voorbode en tegelijk uitingsvorm zijn. Want hoe krijgt een figuur als Wilders het anders verzonnen om in Moskou op bezoek te gaan om vriendjes met Poetin en zijn volksvertegenwoordiging te worden? Wat nog niet eens zoveel opzien baart, hoogstens een verdwaald commentaar, een gefronste wenkbrauw en anders wel wat schouderophalen.

Terwijl die Poetin en zijn kliek in het Kremlin er niet voor terugschrikt om problemen op zijn Russisch, dus met een raket hier of wat gif daar, op te lossen. Idem dito gaat het met Trump, die als een voldongen feit wordt aanvaard, waar de komende jaren mee gedealed zal moeten worden. En voor de rest doet alles dat iets in de melk te brokkelen heeft, hier zijn plas en blijft alles zoals het was. Urgentie is nergens meer een de orde en wat doet er eigenlijk nog wel toe of draagt bij? Lauw, kleurloos en slappe hap is de politiek geworden, dus nauwelijks van een textuur waar de kiezer, de man in de straat, echt warm voor zal lopen. Dus wat heeft hij dan bij de stembus te zoeken als wat in woord en vooraf nog kraak en smaak leek te hebben in no time flauw, zouteloos en niet meer te verteren wordt?. Waarbij ik, besef ik zeer wel, heel gemakkelijk praten heb nu ik op 21 maart geen nieuwe gemeenteraad hoef te kiezen dankzij een gemeentelijke herindeling die ook in een handomdraai en op afstand van de betrokken burger geritseld was. Hoewel het daarmee eens te meer duidelijk werd waarom de democratie en nog meer het gevoel erbij, steeds meer op een hellend vlak geraakt en in die glijvlucht nog verder zal gaan, als die alsmaar mondiger wordende burger niet meer en meer wordt gehoord noch op zijn woord wordt geloofd. Gebeurt dat namelijk niet, dan wordt het met dat verwaarloosde kiezersvolk alleen maar kwader kersen eten en zullen Poolse en Hongaarse verhoudingen maar al te snel dichtbij zijn.

Advertenties
Geplaatst in Politiek | Tags: , , , , , | 3 reacties

Tien van Toen – 630 –

We gaan terug naar de roemruchte zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw, de periode waarin Wim. T. Schippers met zijn malle fratsen de vaderlandse beeldbuis onveilig maakte en Nederland opscheepte met onvergetelijke personages als

Sjef van Oekel – Barend Servet – Evert van der Pik – Fred Haché – Gé Braadslee – Jacques Plafond – Jan Vos – Waldo van Dungen – Boy Bensdorp – Wilhelmina Kuttje jr.

Geplaatst in Tien van toen | Tags: | 3 reacties

Limburgse klokken

Over de excessieve salarisverhoging van de topman van ING is al zoveel gezegd dat het volgende potje verontwaardiging hier niet meer op het vuur hoeft te worden gezet. Er is al zoveel over geschreven en nog meer geroepen zonder dat het ook maar een greintje bijdraagt aan het zo gewenste terugdraaien van die genomen beslissing. Zo zijn de verhoudingen nu eenmaal weer komen te liggen, met alles opnieuw bij het oude. Wat niet wegneemt dat zo’n kwestie, zo’n rel genoeg neveneffecten en bijverschijnselen oproept, waar best wel een noot over gekraakt kan worden. Bijvoorbeeld – en het zal weer eens niet zo zijn – de berichtgeving van Dagblad de Limburger. Want die regionale krant zou zichzelf niet zijn als ze geen kans zag om het verhaal daarover van een Limburgs sausje te voorzien. Je bent van de regio of niet. Maar anderzijds is het wel zaak om daarin maat te houden.

Waarvan in dit geval geen sprake was, omdat er streekingrediënten werden toegevoegd, zeg maar opgedist, die elke relevantie misten, want niets toevoegden aan de inhoud van de berichtgeving daarover. Want waarom er op de voorpagina gekopt moet worden met “Reuring over hoger salaris Limburgse topman” is al een volslagen raadsel. Maar zo mogelijk nog vreemder en zelfs buitenissig is het begin van een uitgebreid artikel, waar in de eerste regel te lezen is dat ING – topman Ralph Hamers uit Simpelveld liefst de helft meer gaat verdienen. Waarmee half en half toch weer een toon wordt gezet alsof er een Limburgs belang in het geding zou zijn. Dus niet! Ook al denkt de regionale Limburgse krant daar anders over en meent ze haar lezers en abonnees het meest op de wenken en sentimenten te moeten bedienen door van het nieuws als het ware een streekgerecht te maken, in plaats van de feiten de feiten te laten en niet altijd de Limburgse klokken te luiden.

Geplaatst in Limburg, Media | Tags: , , , , | 1 reactie

Weerbericht (haiku)

Zware motregen!
Buienradar wordt bedankt
voor dit weerbericht.

Geplaatst in Gedichten | 2 reacties

Asymmetrische verschijningen

Gewoon eens een ervaring die hoognodig ook met anderen gedeeld moet worden en waarschijnlijk wel een schok van herkenning teweeg zal brengen, althans bij diegenen die zich ook wel eens overgeven aan de observatiemodus. Mensen kijken. Doen we allemaal. Ik ook. En daarvoor hoef je niet eens op een terras te gaan zitten. Want op welke plekken laten mensen zich niet zien zoals ze zijn? Het is een kwestie van de ogen open houden, zonder onbeschaamdheid, maar wel bij de les blijven om beloond te worden met de mooiste schouwspelen zonder dat ze nog uitzonderlijk blijken te zijn en eigenlijk alle reality – tv in de schaduw stellen. Echtparen, stelletjes, geliefden zijn nog het meest een lust voor het oog, vooral als de wederzijdse interactie en communicatie, verbaal, maar nog meer non – verbaal, serieus beschouwd wordt. Zo kwam het afgelopen weekend zo’n paar onder mijn ogen, dat mij direct verbaasde. Er was iets vreemds mee aan de hand en nog niet eens zozeer in de wijze waarop de beide echtelieden met elkaar omgingen. Daar was niets op aan te merken. Hoffelijkheid en voortdurend met elkaar aan de praat, soms serieus, dan weer een lach. Heel doodgewoon en toch klopte er iets niet, namelijk de geheel van elkaar afwijkende verschijning, die bijna asymmetrisch genoemd kon worden. Een vrouw die er modieus en verzorgd, gewoon aantrekkelijk uitzag. Waardoor de vraag die de man met zijn voorkomen opriep, des te groter werd.

Tenminste als er vanuit gegaan wordt dat een vrouw, een echtgenote, een partner meestal daar een stempel op drukt. In het uiterlijk van de man, in zijn aankleding is de hand van de vrouw vaker onmiskenbaar te herkennen. En daar wrong het dus bij deze man, die bij de eerste aanblik al een morsige indruk wekte. Wat nog eens werd geaccentueerd door een haardracht die die naam niet eens verdiende. Want daar was – ie weer, die man die met een beginnende kaalheid worstelt en dus de scheiding steeds verder laat zakken om vervolgens al het overgebleven en veel te ver doorgegroeide, lange haar in een veeg, liefst met nog wat pommade, over zijn schedel te plakken. Niet om aan te zien dus. Noem mij de vrouw die zo’n escapade van haar man over haar kant laat gaan. Maar deze dus wel die in al haar lijdzaamheid kennelijk ook nog had toegestaan dat de man zijn ijdelheid nog meer mocht strelen, op het potsierlijke dus af, door datzelfde beetje haar ook nog eens donkerbruin te laten verven. Dat gevoegd bij het feit dat de man ruimschoots de jaren des onderscheids leek te hebben bereikt, was mijn stomme verwondering toch niet zo gek. Net zo min als mijn vraag of die vrouw nog wel echt van haar man zou houden. Ik snapte er helemaal niks van.

Geplaatst in Mensen, mensen... | 5 reacties

Astor Piazzolla & Gerry Mulligan

De muziekopname die vandaag langs komt, dateert van 1974 en mag gerust bijzonder genoemd worden. Ze bevat namelijk het samenspel van twee legendes, twee giganten op hun instrument, te weten Astor Piazzolla op de bandoneon en Gerry Mulligan op de baritonsaxofoon. Ze spelen “Close your eyes and listen“. Een welgemeend advies, dat muzikaal verpakt is en dat beslist opvolging verdient.

Geplaatst in Muziek | Tags: , , , , | 1 reactie

De slag om het dierenwelzijn

Het idee dat kennis gelijk staat aan macht, want autoriteit oplevert, kan gevoeglijk naar het rijk der fabelen worden verwezen. Althans binnen de verhoudingen zoals die zich momenteel in Nederland aftekenen. De grote mond en de via Wikipedia geleende kennis winnen steeds meer terrein ten koste van wetenschap en professionaliteit, dankzij de sociale media die bij uitstek het domein van het publieke debat zijn geworden en waar alles en iedereen hetzelfde gewicht heeft gekregen en vakkennis of expertise nauwelijks nog relevantie bezitten. Inhoud is niet aan de orde. Volume en aantal doen er toe, blijken de publieke opinie te kunnen bepalen. Waardoor het simpele onderbuikgevoel, het theewater leidraad wordt en de nuance, de afweging, noem het de ratio, het moeten afleggen. Met soms als consequentie dat besluitvorming kantelt in een richting die het verstand, de wijsheid te boven gaat, maar niettemin meerderheden het goede gevoel bezorgt, omdat ze het nu eenmaal ook zo vinden. De discussies en gedachtenvorming over het klimaatprobleem spreken wat dat betreft boekdelen. Met als pijnlijkste en eigenlijk meest verontrustende bijzonderheid dat in het hele debat de inbreng van deskundigen, zoals wetenschappers en meteorologen in het bijzonder, in twijfel wordt getrokken door leken, buitenstaanders, die zich evenveel gezag en inzicht aanmeten als al diegenen die daar beroepshalve mee bezig zijn en daaraan voorafgaand een traject van jaren studie, onderzoek en kennisverwerving hebben afgelegd.

Insiders dus, die nota bene een deel van hun tijd moeten verdoen om die zogenaamde klimaatsceptici een weerwoord te bieden en de wind uit de zeilen te nemen. Maar het kan allemaal nog erger, verontrustender en vooral dommer, werd afgelopen weekend bij de Oostvaardersplassen duidelijk, waar een fors gezelschap wijsneuzen te hoop liep omdat het vond dat het zich mocht bemoeien met zaken waar het de ballen verstand van had, met als alibi de bezorgdheid om het welzijn van de dieren in dat natuurgebied. Want die was onder druk komen te staan door de vrieskou van de week daarvoor. De dieren werden te weinig gevoederd, was men van mening. Dus ging men eigenhandig, en uiteraard weer dankzij een hoop lawaai via de sociale media, tot bijvoederen over. Wel tegen het uitdrukkelijk advies in van alle instanties, organisaties en ook partijen die juist in het leven geroepen zijn om dat dierenwelzijn te bewaken, waarbij kennis en expertise voortdurend ingezet worden. Maar daar hadden die gelegenheidsdierenliefhebbers geen boodschap aan. De nood van de dieren brak hun wet. Dus deden ze maar wat, voor hun eigen goede gevoel, dat echter wel zo beperkt is dat het het echte dierenwelzijn niet eens kan meten, laat staan er iets van weten.

Geplaatst in Samenleving | Tags: , , , | 7 reacties